BLOG

26

oktoober

0

1-1 Digitaliseerimine

By: | Comments: 0

Digitaliseerimine

Meie digitaliseerimisteenus hõlmab järgnevaid valdkondi: 

 

Köidetud dokumendid – Digitaliseerime kõiki köidetud dokumente, alustades ajaloolistest raamatutest, lõpetades ajakirjadega. Kasutatav tehnoloogia võimaldab digida köidetud dokumente nende originaalformaadis ja kujul.

 

Suure formaadiga dokumendid – Suure formaadiga dokumentide: kaartide, jooniste digitaalsele kujule viimisel kasutame spetsiaalset tehnoloogilist lahendust. Lähtuvalt materjalist, rakendame ka unikaalseid käsitlusnõudeid, vältides seeläbi materjalide vigastamist või määrdumist.

 

 Köitmata kujul dokumendid – Köitmata kujul dokumentide: lepingud, ankeedid  jms. digitaliseerimistehnoloogia valikul teeme otsuse lähtudes projekti keerukusest ja eripäradest. Hinnates materjalide seisukorda ja võttes arvesse kliendi soove, leiame tehnoloogilise lahenduse, mis vastab eelnevalt püstitatud eesmärkidele ja vajadustele.

 

Esemepärandi digiteerimine –  Digiteerime muuseumite ja teiste mäluasutuste esemepärandeid. Digiteeritavate esemegruppide seas on näiteks tekstiilid (vaibad, rõivad, jt), suured esemed (mööbel, kodutehnika, tööriistad, jalgrattad jpm), muud esemed suuruses 1,2 x 1,2 meetrit (dekoratiivesemed, laternad jpm) ning väiksemad läikivad esemed (ehted, märgid, sööginõud jms). Tekstiilid digiteerime tasapindselt, ise vormi hoidvad esemed digiteeriteerime lähtudes eseme vormist. Samuti teostame digiteeritud kujutiste kvaliteedikontrolli. Kontrollime metaandmete olemasolu ja vastavust reeglitele, digiteeritud kujutiste tehnilist kvaliteeti, objektis sisalduva teabe terviklikku digiteerimist, ning failinimede õigsust. Tellijale edastatamiseks konverteerime kaamera originaalfail kujutise suurust muutmata AdobeRGB (või sellest laiemasse) värviruumi 16-bit TIFF formaati. Lisaks TIFF formaadile edastatame ka JPG formaadis failid, et oleks võimalik teostada kvaliteedikontrolli.

 

Mikrofilmid – Tänu digitaliseerimisele on teie mikrofilmid kaitstud kadumise või kahjustuste eest ja nende jagamine laiemale ringkonnaga on tunduvalt lihtsam. Tagame, et peensusteni saab jäädvustatud iga mikrofilmi kaader ning lõpptulemus on parima kvaliteediga.

 

Audio ja video – Digitaliseerime audio- ja videofaile kvaliteedi kadudeta (lossless ja kuni 4K resolutsioonini). Teenust osutame mitmest erinevast formaadist: VHS, Beta, 8mm, Hi-8, standard definition,  erinevad HD video formaadid jne.

 

Slaidid ja negatiivid – Atsetaat, nitraat ja klaasnegatiivid nõuavad spetsiifilisi käsitlusmeetodeid, sest materjalide ajaloolise väärtuse säilitamine on äärmiselt tähtis. Tänu oma laialdastele kogemustele ning teadmistele teeme oma tööd täpselt ja hoolikalt, loodes klientidele parima ja kauakestva slaidide ning negatiivide digitaalse säilitusvõimaluse.

 

Lisateenused – Pakume laialdaselt digitaliseerimisjärgseid teenuseid: arhiivsete andmete, metaandmete sisestamine, töödeldud materjali lõikamine, pilditöötlemine, tekstituvastus (OCR) jne.  Salvestame digitaliseeritud materjale mitmetes erinevates formaatides: XML, TEI, METS/ALTO, NDNP standardid, JPG, TIFF, compressed PDF/A (koos või ilma OCR-ita) jne.

.

Lihtsustame oluliselt dokumentide, fotode, audiovisuaalsete materjalide jms kättesaadavust ning vähendame seeläbi ettevõtete, organisatsioonide ja arhiivide igapäevakulutusi andmete hoiustamisele. Kaasame oma projektidesse professionaalseid spetsialiste ja aastate pikkust oskusteavet ning arvestame materjalide eripärasid, projekti kogupikkust, eesmärki, kui ka lõpptulemuse majutustingimusi.

 

TAGASI

English