Uudised

Eesti Kirjandusmuuseumi A2 raamatuskänner ja tarkvarapakett

2023-06

Hankelepingu raames müüsime Eesti Kirjandusmuuseumile Bookeye 5 V2S poolautomaatse raamatuskänneri, mis võimaldab skanneerida A2 ja suuremaid formaate 600 dpi-ga. Raamatuskänner Bookeye ® 5 V2S on poolautomaatne, see on Bookeye skännerite uusim põlvkond, kus klaasplaat tõuseb automaatselt ning skänneri juurde kuulub ka 21” puutetundlik ekraan, mis näitab skaneeritud pilti ja kõiki teostatud värvi- ja suurusemuudatused. Bookeye 5 V2S raamatuskänner võimaldab nii V- kui ka flat-kujulist skanneerimist, samamoodi nagu varasema põlvkonna Bookeye skännerid. Projekti käigus müüsime ka ScanWizard tarkvarapaketi ning tegime ühepäevase kasutajakoolituse skänneri ja tarkvara kasutamiseks. Allpool on toodud ka Bookeye ® 5 V2S eestvaade:

Tallinnfilmi filmide restaureerimine

2023-03

Sihtasutus Eesti Filmi Instituut minikonkursi hankelepingu raames teostasime filmide “Corrida” ja “Naine kütab sauna” digitaalse kujutise üksikasjaliku restaureerimise ning sünkroonimise heliga. Nimetatud filme saab vaadata Eesti Filmide andmebaasis https://www.efis.ee voogedastusplatvormil:

“Corrida” (1982) https://www.efis.ee/et/filmiliigid/film/id/907/
“Naine kütab sauna” (1978) https://www.efis.ee/et/filmiliigid/film/id/758

Allikas: https://www.efis.ee/et/filmiliigid/film/id/907/

Allikas: https://www.efis.ee/et/filmiliigid/film/id/758

Tallinna Linnaarhiivi perekonnaseisu aktide digiteerimine

2023-01

Tallinna Linnaarhiiviga teeme koostööd alates 2015. aastast. Oleme digiteerinud Tallinna Linnaarhiivi albumites kui ka diapositiividel olevad fotod. Hilisemad projektid on hõlmanud Tallinna Perekonnaseisuameti aktide digiteerimist. Tänaseks oleme kokku digiteerinud üle 325 000 Tallinna Perekonnaseisuameti dokumendi.

Tartu Ülikooli Raamatukogu monograafia digiteerimine

2022-12

Projekti raames hangib Tartu Ülikooli raamatukogu Eesti teadus- ja õppekirjanduse väljaannete digiteerimise ja tärktuvastuse (OCR) teenust. Eesmärgiks on digiteerida, arhiveerida ja teha avalikult veebipõhiselt Eesti Rahvusraamatukogu digitaalarhiivis DIGAR kättesaadavaks 2 000 000 lk, ehk ca 20 000 teavikut Eesti teadus- ja õppekirjanduse pärandist. Projekti teostame koostöös Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukoguga. Projekt on edukalt lõpetatud 31.07.2022.

Eesti Rahvusringhäälingu 35mm Eesti Telefilmi mängu-, muusika- ja dokumentaalfilmide digiteerimine

2021-10

Paralleelselt 75 tunni Eesti Telefilmi kontsertpalade digiteerimise projektiga digiteerime, samuti koostöös Prasad Corp´iga, Eesti Telefilmi mängu-, muusika- ja dokumentaalfilmime. Projekt hõlmab endas 375 tundi 35mm 1960-1998 Eesti Telefilmi mängu-, muusika- ja dokumentaalfilmide pildi- ja optilise heliriba di-giteerimist. Lisaks filmide digitaalsele kujule viimisele kuulub tööde hulka digitaalsete säilituskoopiate salvestamine, nimetamine ja kopeerimine ning mäluseadmete (LTO-de) hankimine.

Rahvusarhiivi ja Eesti Rahvusringhääligu filmide digiteerimisteenus ja järeltöötlus

2022-11

Projekt hõlmab endas 75 tunni 35mm 1956-1984 Eesti Telefilmi kontsertpalade (ooperi- ja ooperiaariad, estraadipalad) pildi- ja optilise heliriba digiteerimist. Projekti teeostame samuti koostöös maailmas tuntud India koostööpartneri Prasad Corp´iga.

Eesti Kirjandusmuuseum trükiste digiteerimine

2021-10

Koostöös Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukoguga sõlmisime Eesti Kirjandusmuuseumiga, et hankelepingu, et digiteerida trükised mahus 410 000 lehekülge. Trükiste hulgas on nii raamatud kui ka ajalehed. Lisaks digitaliseerimisele on hankelepingu osa segmenteerimine ja digitaalse tagastuskoopia loomine. Segmenteerimine hõlmab digiteeritud väljaande failides kõigi oluliste alade (tsoonid: autorid, pealkirjad, illustratsioonid, tekstiblokid jm) ning loogiliste üksuste ja struktuuri (artiklid jm) tuvastamist ja eristamist. Digitaalne tagatiskoopia luuakse arhiveerimiseks ja pikaajaliseks säilitamiseks.
Projekti eesmärgiks on tagada Eesti kultuuri vanemate alliktekstide kättesaadavus interneti vahendusel.

Rahvusarhiiv, kroonikafilmide digiteerimine ja järeltöötlemine

2020-10

Koostöös Prasad Corp´iga alustasime Rahvusarhiivi kroonikafilmide digiteerimise ja järeltöötlemisega. Tööde maht on 120 tundi kroonikafilme. Prasad Corp on maailmas tuntud filmide säilitamise-, digiteerimis ka restaureerimisteenuseid pakkuv ettevõte, mis on loodud 1954. aastal. Projekti tulemusena digiteeritakse ja katalogiseeritakse 120 tundi uudisfilme. Materjal hõlmab 27 aasta pikkust perioodi – alates esimesest Nõukogude Eesti uudistesarjast. Projekti kohta saab lähemalt lugeda:https://www.digitalstudioindia.com/production/8707-prasad-corp-to-digitize-precious-newsreel-footage-for-the-national-archives-of-estonia?utm_source=facebook&fbclid=IwAR0DHDSw9-cZU7VPw4ACkabyiSYKN_hrqYh5vYL2buxt3kG2zjZQQuq4Gmw.

Tallinnfilmi filmide restaureerimine

2020-09

Teostasime SA Eesti Filmi Instituudi lepingu raames Tallinnfilmi filmide “Karge meri” ja “Veealused karid” restaureerimise. Projekti eesmärk on skaneeritud filmide digitaalse kujutise üksikasjalik restaureerimine ning sünkroonimine heliga.

Nimetatud filme saab vaadata  Eesti Filmide andmebaasis https://www.efis.ee voogedastusplatvormil:

“Karge meri”  (1981):                       https://www.efis.ee/et/filmiliigid/film/id/875

“Veealused karid” (1959):                https://www.efis.ee/et/filmiliigid/film/id/487

Allikas: https://www.efis.ee/et/filmiliigid/film/id/875

Allikas: https://www.efis.ee/et/filmiliigid/film/id/487

Eesti Rahva Muuseum, esemepärandi digiteerimine

2019-07

Allikas: https://www.muis.ee/museaalview/403545

Alustasime koostöös fotograaf Sven Tupits´aga  esemepärandi digiteerimise projektiga, mis hõlmab Eesti Rahva Muuseumi ja teiste Mäluasutuste esemepärandi digiteerimist. Esemepärandiks on tasapinnalised või ruumilised museaalid.  Projekti eesmärk on digiteerida ja teha avalikult veebipõhiselt kättesaadavaks ca 26 000 riikliku, rahvusliku ja kultuuriloolise väärtusega eset.

Eesti Geoloogiafondi säilikute digiteerimine

2019-04

Sõlmisime Eesti Geoloogiateenistusega lepingu Eesti Geoloogafondi säilikute digiteerimiseks, tööde maht 720 000 lehekülge. Säilikute leheküljeformaat on formaatides A5, A4, A3, A2, A1 ja A0+. Projekti raames digiteerime nii halltoonides kui ka värvilisi materjale ning loome digiteeritud materjalile unikaalse säiliku ja leheküljepõhise metaandmestiku.

Tallinnfilmi filmide järeltöötlus

2018-05

Teostasime SA Eesti Filmi Instituudi lepingu raames Tallinnfilmi filmide “Reekviem” ja “Madude oru needus” restaureerimise.

Tartu Ülikooli Raamatukogule raamatuskänneri Bookeye V3 Kiosk tarne

2018-04

Tarniseme ja paigaldasime Tartu Ülikooli Raamatukogule Bookeye V3 Kiosk raamatuskänneri.

Museaalide säilitamise teenuse analüüs

2018-03

Lõpetasime edukalt koostöös KPMG Baltis OÜ-ga  ja SA Eesti Vabaõhumuuseumi Konserveerimis- ja Digiteerimiskeskuse Kanutiga museaalide säilitamise teenuse analüüsi.

Tallinna Linnaarhiivi perekonnaseisudokumentide skaneerimine ja metaandmete sisestamine

2018-01

Sõlmisime lepingu Tallinna Linnaarhiiviga perekonnseisudokumentide skaneerimiseks ja metaandmete sisestamiseks. Projekti raames skaneeritakse  72 165 perekonnaseisudokumenti.

Crowley ODS Overhead raamatuskänner

2017-12

Sõlmimise koostöölepingu The Crowley Company’ga,  Crowley ODS Overhead raamatuskännerite turustamiseks Balti riikides. Tehnilist infomatsiooni skänneri kohta leiate viite alt: Crowley ODS Overhead.

Skänneri demo: ODS skänneri tutvustus .

Tallinnfilmi filmide järeltöötlus

2017-07

Allkirjastasime Eesti Filmi Instituudi SA-ga lepingu Tallinnfilmi filmide järeltöötluseks.

Museaalide säilitamise teenuse analüüs

2017-07

Koostöös KPMG Baltics OÜ-ga allkirjastasime Rahandusministeeriumiga lepingu “Museaalide säilitamise teenuse analüüs” teostamiseks.

Moldova Vabariigi Riigiarhiivi arhivaalide digiteerimine

2017-05

Lõpetasime projekti Moldova Vabariigi Riigiarhiivi arhivaalide digiteerimine. Projekti raames digiteeriti 250 000 lehekülge arhiivseid materjale ja sisestati arhiivipõhised metaandmed.

Tallinna Linnaarhiivi fotoalbumite skaneerimine ja metaandmete sisestamine

2017-03

Lõpetasime projekti Tallinna Linnaarhiivi fotode skaneerimine ja metaandmete sisestamine. Projekti raames skaneeriti ca. 3000 fotot  ja sisestati vastavad metaandmed.

Moldova Vabariigi Riigikohtus ja Nisporeni Ringkonnakohtus kohtuotsuste digiteerimine

2017-02

Lõpetasime Moldova Vabariigi Riigikohtus ja Nisporeni Ringkonnakohtus kohtuostuste digiteerimise

Projekti raames:

Moldova Vabariigi Riigiarhiivi arhivaalide digiteerimine

2016-07

Alustasime Moldova Vabariigis Riigiarhiivi arhivaalide digiteerimist.

Projekti raames digiteeritakse 250 000 lehekülge Moldova Vabariigi Riigiarhiivi arhivaale.

Sõlmisime lepingu Digital Vision toodete ja tarkvarade esindamiseks Balti riikides

2016-04

Sõlmisime koostöölepingu Digital Vision toodete ja tarkvarade esindamiseks Balti riikides. Digital Vision toodab maailma juhtivamat filmiskännerit Golden Eye ja sinna juurde kuuluvaid tarkvarasid – filmide digiteerimiseks ja restaureerimiseks. Täpsem informatsioon Digital Visioni kodulehelt:  http://www.digitalvision.tv.

Tallinna Linnaarhiivi fotoalbumite skaneerimine ja metaandmete sisestamine

2016-04

Lõpetasime projekti Tallinna Linnaarhiivi fotoalbumite skaneerimine ja metaandmete sisestamine. Projekti raames skaneeriti ca. 5000 fotot  ja sisestati vastavad metaandmed.

Sõlmisime lepingu Maanteeameti registeerimisdoimikute digiteerimiseks

 

2016-04

Sõlmisime lepingu Maanteeameti  registreerimistoimingute dokumentide skaneerimis- ja arhiveerimisteenuse osutamiseks. Lepingu pikkus 36 kuud.

Moldova Vabariigi Riigikohtus ja Nisporeni Ringkonnakohtus kohtuotsuste digiteerimine

 

2016-01

Alustasime Moldova Vabariigi Riigikohtus ja Nisporeni Ringkonnakohtus kohtuostuste digiteerimist.

Projekti raames:

 • digiteeritakse ligikaudu 600 000 lehekülge kohtuotsuseid;
 • sisestatakse kohtuostuste metaandmestik;
 • tehakse kohtuotsused kättesaadavaks läbi otsingusüsteemi.

Sulaymaniyah kohtu arhiiv, Kurdistan Iraak digiteeritud kohtuostuste otsingusüsteemi juurutamine

 

2015-12

Juurutasime Sulaymaniyah kohtu arhiivis, Kurdistan Iraak  digiteeritud arhiivsete kohtuotsuste otsingusüsteemi.

Projekt sisaldas:

 • otsingusüsteemi integratsiooni digiteerimislahendusega;
 • kasutajate, administraatorite kooitust.

Moldova Vabariigi Riigikohtus ja Nisporeni Ringkonnakohtus digiteeritud kohtuotsuste otsingusüsteemi arendamine ja juurutamine

2015-11

Alustasime projekti “Moldova Vabariigi Riigikohtus ja Nisporeni Ringkonnakohtus digiteeritud kohtuotsustele ligipääsu tagamiseks Sistemul de cautare a jurisprudenței (inglise keeles caselaw) infosüsteemi täiendamine” teostamist.

Digiteerimislahenduse juurutamine, Sulaymaniyah kohtu arhiiv, Kurdistan Iraak

2015-09

Lõpetasime projekti  digiteerimislahenduse juurutamine Sulaymaniyah kohtu arhiivis, Kurdistan Iraak.

Projekt sisaldas:

 • digiteerimislahenduse tarbeks vajalike seadmete tarnet;
 • digiteerimislahenduse juurutamist Sulaymaniyah kohtus;
 • kasutajate koolitamist, digiteerimisprojekti käivitamist ja teostamist.

Moldova Vabariigi Riigikohtu ja Nisporeni Ringkonnakohtu digitaliseerimise pilootprojekti analüüs

2015-05

Lõpetasime projekti Moldova Vabariigi Riigikohtu ja Nisporeni Ringkonnakohtu digiteerimise pilootprojekti analüüsi.

Analüüs sisaldas:

 • mõlema kohtu lõikes ülevaadet digitaliseeritavates materjalidest;
 • ülevaadet digitaliseeritud materjali kättesaadavaks tegemise võimalustest;
 • ülevaadet arhiivsete kohtuotsuste digitaliseerimistöö hinnangulisest ajakulust ja maksumusest.

Tallinna Linnaarhiivi diapositiivide skaneerimine ja metaandmete sisestamine

2015-01

Lõpetasime projekti Tallinna Linnaarhiivi diapostiivide skaneerimine ja metaandmete sisestamine. Projekti raames skaneeriti 4 720 diapositiivi ja sisestati metaandmed.

Kultuuripärandi digimise rakenduskava 2015-2020

2014-12

Koostasime  Kultuuriministeeriumile “Kultuuripärandi digimise rakenduskava 2015-2020″. Rakenduskava sisaldas kultuuripärandi digitaliseerimisvaldkonna põhist ülevaadet:

 • digitaliseeritava materjali olulisusest;
 • prioriteetsusest;
 • mahtudest;
 • formaatidest;
 • võimalikest tehnilistest lahendustest;
 • digitaliseeritud materjali avalikkusele kättesaadavaks tegemise võimalustest;
 • tegevusplaani prioriteetsetest digitaliseerimisprojektidest;
 • ajakavadest ja eelarvetest.
English