Uudised

Tartu Ülikooli Raamatukogu monograafia digiteerimine

2022-12

Projekti raames digiteerib Ratus OÜ 500 000 raamatu lehekülge Projekti teostatakse koostöös Tallinna Ülikooli Akadeemilise Raamatukoguga.

Rahvusarhiivi ja Eesti Rahvusringhääligu filmide digiteerimisteenus ja järeltöötlus

2022-11

Lõpetasime edukalt Rahvusarhiivi ja Eesti Rahusringhäälingu filmide digiteerimise projekti. Projekti raames digiteeriti 450 tundi 35mm filmi koos heliga.

Eesti Kirjandusmuuseum, trükiste digiteerimisteenus

2021-10

Rahvusraamatukogu trükiste digiteerimine. Maht 410 000 lehekülge.

Rahvusarhiiv, kroonikafilmide digiteerimine ja järeltöötlemine

2020-10

Rahvusarhiiv, kroonikafilmide digiteerimine ja järeltöötlemine. Maht 120 tundi.

Tallinnfilmi filmide järeltöötlus

2020-09

Teostasime SA Eesti Filmi Instituudi lepingu raames Tallinnfilmi filmide “Karge meri” ja “Veealused karid” restaureerimise.

Eesti Rahva Muuseum, esemepärandi digiteerimine

2019-07

Alustasime esemepärandi digiteerimise projektiga. Maht ca. 24 000 eset.

Eesti Geoloogiafondi säilikute digiteerimine

2019-04

Eesti Geoloogafoni säilikute digiteerimine. Maht 720 000 lehekülge.

Tallinnfilmi filmide järeltöötlus

2018-05

Teostasime SA Eesti Filmi Instituudi lepingu raames Tallinnfilmi filmide “Reekviem” ja “Madude oru needus” restaureerimise.

Tartu Ülikooli Raamatukogule raamatuskänneri Bookeye V3 Kiosk tarne

2018-04

Tarniseme ja paigaldasime Tartu Ülikooli Raamatukogule Bookeye V3 Kiosk raamatuskänneri.

Museaalide säilitamise teenuse analüüs

2018-03

Lõpetasime edukalt koostöös KPMG Baltis OÜ-ga  ja SA Eesti Vabaõhumuuseumi Konserveerimis- ja Digiteerimiskeskuse Kanutiga museaalide säilitamise teenuse analüüsi.

Tallinna Linnaarhiivi perekonnaseisudokumentide skaneerimine ja metaandmete sisestamine

2018-01

Sõlmisime lepingu Tallinna Linnaarhiiviga perekonnseisudokumentide skaneerimiseks ja metaandmete sisestamiseks. Projekti raames skaneeritakse  72 165 perekonnaseisudokumenti.

Crowley ODS Overhead raamatuskänner

2017-12

Sõlmimise koostöölepingu The Crowley Company’ga,  Crowley ODS Overhead raamatuskännerite turustamiseks Balti riikides. Tehnilist infomatsiooni skänneri kohta leiate viite alt: Crowley ODS Overhead.

Skänneri demo: ODS skänneri tutvustus .

Tallinnfilmi filmide järeltöötlus

2017-07

Allkirjastasime Eesti Filmi Instituudi SA-ga lepingu Tallinnfilmi filmide järeltöötluseks.

Museaalide säilitamise teenuse analüüs

2017-07

Koostöös KPMG Baltics OÜ-ga allkirjastasime Rahandusministeeriumiga lepingu “Museaalide säilitamise teenuse analüüs” teostamiseks.

Moldova Vabariigi Riigiarhiivi arhivaalide digiteerimine

2017-05

Lõpetasime projekti Moldova Vabariigi Riigiarhiivi arhivaalide digiteerimine. Projekti raames digiteeriti 250 000 lehekülge arhiivseid materjale ja sisestati arhiivipõhised metaandmed.

Tallinna Linnaarhiivi fotoalbumite skaneerimine ja metaandmete sisestamine

2017-03

Lõpetasime projekti Tallinna Linnaarhiivi fotode skaneerimine ja metaandmete sisestamine. Projekti raames skaneeriti ca. 3000 fotot  ja sisestati vastavad metaandmed.

Moldova Vabariigi Riigikohtus ja Nisporeni Ringkonnakohtus kohtuotsuste digiteerimine

2017-02

Lõpetasime Moldova Vabariigi Riigikohtus ja Nisporeni Ringkonnakohtus kohtuostuste digiteerimise

Projekti raames:

Moldova Vabariigi Riigiarhiivi arhivaalide digiteerimine

2016-07

Alustasime Moldova Vabariigis Riigiarhiivi arhivaalide digiteerimist.

Projekti raames digiteeritakse 250 000 lehekülge Moldova Vabariigi Riigiarhiivi arhivaale.

Sõlmisime lepingu Digital Vision toodete ja tarkvarade esindamiseks Balti riikides

2016-04

Sõlmisime koostöölepingu Digital Vision toodete ja tarkvarade esindamiseks Balti riikides. Digital Vision toodab maailma juhtivamat filmiskännerit Golden Eye ja sinna juurde kuuluvaid tarkvarasid – filmide digiteerimiseks ja restaureerimiseks. Täpsem informatsioon Digital Visioni kodulehelt:  http://www.digitalvision.tv.

Tallinna Linnaarhiivi fotoalbumite skaneerimine ja metaandmete sisestamine

2016-04

Lõpetasime projekti Tallinna Linnaarhiivi fotoalbumite skaneerimine ja metaandmete sisestamine. Projekti raames skaneeriti ca. 5000 fotot  ja sisestati vastavad metaandmed.

Sõlmisime lepingu Maanteeameti registeerimisdoimikute digiteerimiseks

 

2016-04

Sõlmisime lepingu Maanteeameti  registreerimistoimingute dokumentide skaneerimis- ja arhiveerimisteenuse osutamiseks. Lepingu pikkus 36 kuud.

Moldova Vabariigi Riigikohtus ja Nisporeni Ringkonnakohtus kohtuotsuste digiteerimine

 

2016-01

Alustasime Moldova Vabariigi Riigikohtus ja Nisporeni Ringkonnakohtus kohtuostuste digiteerimist.

Projekti raames:

 • digiteeritakse ligikaudu 600 000 lehekülge kohtuotsuseid;
 • sisestatakse kohtuostuste metaandmestik;
 • tehakse kohtuotsused kättesaadavaks läbi otsingusüsteemi.

Sulaymaniyah kohtu arhiiv, Kurdistan Iraak digiteeritud kohtuostuste otsingusüsteemi juurutamine

 

2015-12

Juurutasime Sulaymaniyah kohtu arhiivis, Kurdistan Iraak  digiteeritud arhiivsete kohtuotsuste otsingusüsteemi.

Projekt sisaldas:

 • otsingusüsteemi integratsiooni digiteerimislahendusega;
 • kasutajate, administraatorite kooitust.

Moldova Vabariigi Riigikohtus ja Nisporeni Ringkonnakohtus digiteeritud kohtuotsuste otsingusüsteemi arendamine ja juurutamine

2015-11

Alustasime projekti “Moldova Vabariigi Riigikohtus ja Nisporeni Ringkonnakohtus digiteeritud kohtuotsustele ligipääsu tagamiseks Sistemul de cautare a jurisprudenței (inglise keeles caselaw) infosüsteemi täiendamine” teostamist.

Digiteerimislahenduse juurutamine, Sulaymaniyah kohtu arhiiv, Kurdistan Iraak

2015-09

Lõpetasime projekti  digiteerimislahenduse juurutamine Sulaymaniyah kohtu arhiivis, Kurdistan Iraak.

Projekt sisaldas:

 • digiteerimislahenduse tarbeks vajalike seadmete tarnet;
 • digiteerimislahenduse juurutamist Sulaymaniyah kohtus;
 • kasutajate koolitamist, digiteerimisprojekti käivitamist ja teostamist.

Moldova Vabariigi Riigikohtu ja Nisporeni Ringkonnakohtu digitaliseerimise pilootprojekti analüüs

2015-05

Lõpetasime projekti Moldova Vabariigi Riigikohtu ja Nisporeni Ringkonnakohtu digiteerimise pilootprojekti analüüsi.

Analüüs sisaldas:

 • mõlema kohtu lõikes ülevaadet digitaliseeritavates materjalidest;
 • ülevaadet digitaliseeritud materjali kättesaadavaks tegemise võimalustest;
 • ülevaadet arhiivsete kohtuotsuste digitaliseerimistöö hinnangulisest ajakulust ja maksumusest.

Tallinna Linnaarhiivi diapositiivide skaneerimine ja metaandmete sisestamine

2015-01

Lõpetasime projekti Tallinna Linnaarhiivi diapostiivide skaneerimine ja metaandmete sisestamine. Projekti raames skaneeriti 4 720 diapositiivi ja sisestati metaandmed.

Kultuuripärandi digimise rakenduskava 2015-2020

2014-12

Koostasime  Kultuuriministeeriumile “Kultuuripärandi digimise rakenduskava 2015-2020″. Rakenduskava sisaldas kultuuripärandi digitaliseerimisvaldkonna põhist ülevaadet:

 • digitaliseeritava materjali olulisusest;
 • prioriteetsusest;
 • mahtudest;
 • formaatidest;
 • võimalikest tehnilistest lahendustest;
 • digitaliseeritud materjali avalikkusele kättesaadavaks tegemise võimalustest;
 • tegevusplaani prioriteetsetest digitaliseerimisprojektidest;
 • ajakavadest ja eelarvetest.
English